Jedan Gospodin jedna vjera jedno krštenje

Jedan Gospodin jedna vjera jedno krštenje

Temeljna učenja za oblikovanje vjere u crkvi Isusa iz Nazareta

Svaka organizacija koja se održi tijekom vremena, svoju dugovječnost može pripisati dubokom suglasju izm

Kako se naša denominacija širi na globalnoj razini, primjereno je odrediti ne samo osobine koje nas čine drugačijima nego i način na koji naša teologija proizlazi iz Svetoga pisma te prepoznati kako se tijekom više od dvije tisuće godina usklađivala s crkvenom tradicijom, s ljudskim razumom koji biva prosvijetljen Svetim Duhom te s kršćanskim iskustvom. To je svrha ove knjige.

Naši su duhovni preci razvili uvjerenja, ispovijedi vjere i učenja jer su se bojali da će kršćanski život izgubiti svoj prepoznatljiv oblik ako vjernici ne budu mogli javno svjedočiti i prihvaćati temeljna kršćanska uvjerenja. Kršćanska je vjera više od razumskog znanja ili recitiranja dogmatskih učenja. Riječ je o posebnom načinu života prema obrascu koji se može opisati. Na primjer, kršćanska nada nije samo snaga pozitivnog mišljenja, nego očekivanje da je Bog u stanju donijeti pomirenje usred disfunkcionalnosti i beznađa grijeha te iz smrti podići novi život. U svojoj tradiciji, kažemo da je nada optimizam milosti. Stalni motiv tijekom propovijedanja i poučavanja temeljenih na Pismu i tradiciji jest da vjerska uvjerenja ne mogu biti utemeljena na nejasnim osjećajima i subjektivnim mišljenjima.

Doista, svrha je apostolskoga učenja definirati osnove, temeljna načela koja se već prakticiraju u kršćanskoj zajednici. Dokument javno prihvaćenog apostolskog učenja (katekizam) sadržava određenu razinu institucionalnog autoriteta, jer izrasta iz života Crkve. Ako obratimo pozornost na drevna vjerovanja, teološke ispovijedi i ostale povijesne vjerske dokumente, otkrivamo obrasce koji imaju snagu govoriti novim generacijama u neobičnom i izazovnom kontekstu 21. stoljeća. Jedan Gospodin, jedna vjera, jedno krštenje teži da se ovaj povijesni proces nastavi u sadašnjosti, kako bi se pomoglo novim naraštajima vjernih kršćana da i dalje razvijaju temeljne vrijednosti naše denominacije: kršćanski duh, sveto življenje i misijsko djelovanje.

Naša je vizija da se ovim dokumentom učiniti znatno više od pukog predstavljanja informacija o Bogu ili o božanskom planu našega spasenja. Krajnji je cilj usredotočiti se na Boga i samo na Boga. On zaslužuje svu čast i slavu. Naše najuzvišenije slavljenje i obožavanje treba poteći iz svega što smo pročitali i razumjeli u ovim odlomcima. “O da bi ti se riječi usta mojih dopale, misli srca mojega, Gospode, utočište moje I Spasitelju moj!” (Ps 19,14; prijevod Šarić)

Ovu knjigu sačinjavaju četiri obrasca oblikovanja vjere: apostolsko vjerovanje, deset zapovijedi, sakramenti I Gospodinova molitva. Oni zajedno postavljaju novi okvir za istraživanje I razumijevanje kršćanske vjere koji svojom teološkom tradicijom podržava Crkva Isusa iz Nazareta.

Jedan Gospodin, jedna vjera i jedno krštenje slijedi četiri obrasca klasičnog oblikovanja temelja vjere:

  1. Vjerovanje
  2. Sakramenti
  3. Deset zapovijedi
  4. Gospodinova molitva

Tabs